Textové pole: trávnikTextové pole: Slovenská komora 
stavebných inžinierov

Textové pole: Spoločnosť pre 
projektové riadenie
Textové pole: Súvisiace odkazy

Email : sksi@sksi.sk

Logo SKSITextové pole: Asociácia stavebných cenárov
Textové pole: ODIS spol. s r.o. Žilina

Textové pole: KROS a.s. Žilina

Email : odis@odis.sk

Logo - ODIS

Email : cenkros@kros.sk

Logo CenkrosPlusTextové pole: ÚEOS—Komercia a.s. 
Bratislava

Textové pole: Microsoft Slovensko

Textové pole: Cenekon s.r.o. Bratislava

Textové pole: Ministerstvo životného 
prostredia

Email : ueos@ueos.sk

Logo ÚEOS
Logo CENEKON
Logo - Microsoft Office OnlineTextové pole: Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR

Textové pole: Štatistický úrad SR
 

Textové pole: Úrad pre verejné 
obstarávanie
Textové pole: Slovenský ústav technickej
normalizácie
Logo MHaRR
Logo MŽP
Logo - úrad pre verejné obstarávanie
Logo - SUTNTextové pole: Zväz stavebných podnika-
teľov Slovenska
Textové pole: Vydavateľstvo Verlag 
Dashöfer
Logo ŠÚSR
Logo ZSPS
Textové pole: Štatistický úrad SR
Logo - Verlag DashoferLOGO JAGA

Email : sppr@sppr.sk

Logo SPPRTextové pole: SYSTEMATIC, s.r.o. Prešov
Textové pole: UNIKA s.r.o. Bratislava
 

Logo - Systematic

Email : unika@unika.sk

Logo - UNIKATextové pole: Ing. Milan Gajdoš - MG STAV
Logo ASC
 M
Komunikácia medzi počítačmiStavbár s výkresmiG
S
T
A
V

Južná trieda 43

040 01 KOŠICE IV

Slovenská republika