Textové pole: trávnikTextové pole:   O mne

Pochádzam z malej dedinky Úhorná. (mapa)

Som absolventom :

¨ Strednej priemyselnej školy stavebnej v Rožňave ................................. (1977)

¨ Vysokej školy technickej—Stavebnej fakulty—odbor Pozemné stavby .(1982)

Ďalšie vzdelanie a kurzy :

¨ Špecializované štúdium súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity—odbor Stavebníctvo,  odvetvie Pozemné stavby, Oceňovanie nehnuteľností a oceňovanie stavebných prác .............................................................(1998)

¨ Kurz manažéra kvality—Technická univerzita Košice—Inštitút celoživotného vzdelávania ....................................................................................(1999)

¨ Kurz CA-SuperProject 3.0 Win ..........................................................(1996)

¨ Kurz „Komplexné manažérstvo kvality“ - STU Bratislava—Stavebná fakulta—CEMAKS .......................................................................................(2004)

¨ Kurz „Projektové riadenie“- TeleDom Košice ...................................(2005)

¨ Certifikát o absolvovaní cyklu workshopov: Metódy a nástroje projektového riadenia —ITkonzult a SPPR .................................................(2005—2006)

Držiteľ osvedčení :

¨ O vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti—stavbyvedúci— s odborným zameraním : Pozemné stavby, Inžinierske stavby ...................SKSI  (1996)

¨ O vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti—stavebný dozor— s odborným zameraním : Pozemné stavby, Inžinierske stavby.....................SKSI (1996)

¨ Pre činnosť cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb.....ASC (1999)

Textové pole: Južná trieda 43,  
040 01 KOŠICE
Osvedčenie stavbyvedúciOsvedčenie stavebný dozorOsvedčenie ASCKancelária - Sídlo:Textové pole: Ing. Milan Gajdoš - MG STAVKomunikácia medzi počítačmiStavbár s výkresmi : M
G
S
T
A
V
Telefón:Fax:Mobil:E-mail:SkypeICQMessenger

Južná trieda 43

040 01 KOŠICE IV

Slovenská republika

http://www.stavebnik.skhttp://www.stavebnictvoabyvanie.skhttp://www.asb.skhttp://www.surf.skE-trendhttp://www.ekonomika.sme.skhttp://www.slovanova.skOdkaz - Brickon.skOdkaz - Archinet.sk