Textové pole: trávnik

Nakoľko si väčšina obstarávateľov neželá zverejnenie—v prípade kontaktu viem predložiť svoje zrealizované práce.

Som členom nasledovných profesných organizácii :

Textové pole: Referencie
Textové pole: Ing. Milan Gajdoš - MG STAV M
Komunikácia medzi počítačmiStavbyvedúci s výkresmiG
S
T
A
V

Južná trieda 43

040 01 KOŠICE IV

Slovenská republika

Odkaz - Slovenská komora stavebných inžinierovOdkaz . Asociácia stavebných cenárovLogo SPPRLogo SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenieOdkaz - Spoločnosť pre projektové riadenie

Organizácia

Profesná činnosť

Osvedčenie, Certifikát,

Poistenie

 

Stavbyvedúci—Pozemné stavby,

                          Inžinierske stavby

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

 

Poistná suma 35 000.-

Poistenie právnej ochrany

podnikateľov  17 000.-

Stavebný dozor—Pozemné stavby,  

                            Inžinierske stavby

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

 

Cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb

Osvedčenie

 

 

Projektový manažér

Certifikát o absolvovaní cyklu workshopov: Metódy a nástroje projektového riadenia